پخش تخم مرغ طلایی

فروش و پخش تخم مرغ طلایی در اوزان مختلف در استان گیلان

آخرین قیمت  تخم مرغ  ۱۳کیلوگرم  طلایی  ۲۶۳۰۰ تومان و ۱۲.۵ کیلوگرم ۲۵۸۰۰ توماندر روز دوشنبه۲۰/۰۴/۱۳۹۰  میباشد

جهت ثبت سفارش  و خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲        

تحویل در مقصد ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:48  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ  ۱۳کیلوگرم  طلایی  ۳۱۰۰۰توماندر روز پنج شنبه۱۱/۰۱/۱۳۹۰  میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲      

تحویل در مقصد ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:27  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ  ۱۳کیلوگرم  طلایی  ۳۱۰۰۰توماندر روز پنجشنبه۲۶/۱۲/1389 میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲       

تحویل در مقصد ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:35  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ  ۱۳کیلوگرم  طلایی  ۳۰۲۰۰توماندر روز چهارشنبه ۲۵/۱۲/1389 میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲       

تحویل در مقصد ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:53  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ  ۱۳کیلوگرم  طلایی ۲۷۵۰۰تومان در روز یکشنبه ۲۲/۱۲/1389 میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲        

تحویل در مقصد ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:49  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ  ۱/۱۳کیلوگرم  طلایی ۲۱۵۰۰تومان و ۷/۱۲ کیلوگرم طلایی  ۲۱۰۰۰در روز یکشنبه ۲۴/۱۱/1389 میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲        

تحویل در مقصد ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:20  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ  ۱۳ کیلوگرم  طلایی ۲۱۳۰۰تومان در روز دوشنبه ۱۸/۱۱/1389 میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲        

تحویل درب مغازه ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:25  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ ۱۳ کیلوگرم طلایی سیتا ۱۷۳۰۰تومان   و تخم مرغ ۸/ ۱۲ کیلو گرم طلایی سیتا ۱۷۰۰۰ تومان  در روز  دوشنبه ۱۵/۰۹/1389 میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲        

تحویل درب مغازه ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:5  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ ۲/۱۳ کیلوگرم طلایی سیتا ۱۷۵۰۰تومان   و تخم مرغ ۷/ ۱۲ کیلو گرم طلایی سیتا ۱۷۲۰۰ تومان  در روز  چهارشنبه ۱۰/۰۹/1389 میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲       

تحویل درب مغازه ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ساعت 18:44  توسط مدیریت  | 

آخرین قیمت  تخم مرغ ۱۳ کیلوگرم طلایی سیتا ۱۷۸۰۰تومان   و تخم مرغ ۶/ ۱۲ کیلو گرم طلایی سیتا ۱۷۴۰۰ تومان  در روز  سه شنبه ۰۲/۰۹/1389 میباشد

جهت سفارش خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 حسن پور :۰۹۱۱۹۳۱۵۰۹۲        

تحویل درب مغازه ، مرجوعی شکست،ماندگاری بالا

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 18:16  توسط مدیریت  | 

مطالب قدیمی‌تر